Egyedi megkeresés

Biztos hallottál rólam vagy rám találtál valamelyik weboldalamon. Olyan ügyben keresel, amiről nem nagyon lehet az embereknek beszélni, mert bolondnak néznek. Olyan emberre van szükséged, aki jártas a spiritualitásban és nem egy ijedős alkat. Ha magadra ismertél, olvasd tovább.


Speciális esetek | Egyéni probléma

Előfordulhat, hogy olyan különleges ügyekben keresnek meg ügyfelek, melyekhez az én szakértelmem szükséges. Mivel az egyedi esetekről nem lehet általánosságban beszélni, nem is lehet itt ennél több információ. A velem való ilyen együttműködés minden esetben élményt jelent, bár nélkülözheti a kalandot.

Álom megvalósítása | Konkrét célért csapatban

Olyan embereknek szól, akik képesek az Álom és a Valóság frekvenciáit összehangolni. Azaz képesek megvalósítani álmaikat. Mivel a képességeim egyediek, a hologram biztosan felül fog bírálni egy csomó folyamatot, hisz számára már én is láthatóvá válok. Ezzel a szolgáltatással lehetőséget nyitok annak, hogy ez szabadon választható legyen egy esetleges durva beavatkozás helyett. Olyan álmokban, amikben én is szívesen részt veszek és akit legjobb szabad szerepben hagyni.

Holo Játék | Személyemet érintő cél

A holo játék itt egy olyan kiterjesztett valóság, amit te a mindennapi életednek nevezel. Ha valaki olyan élményre-kalandra vágyik, ami velem kapcsolatos, felhívnám a figyelmét arra, hogy sokszor a történések ezen értelmezése az után válik élménnyé, hogy kapcsolatunk véget ért. Minden attól függ, tudod-e élvezni az utat a jelenben.Az általános eset az, hogy valamilyen formában megkeresel, amit egy olyan találkozó követ, ami nem kötelez senkit semmire. Ugyanis csak a Dupla Igen után beszélhetünk az együttműködés kezdetéről. A találkozó másik célja a feladatról vagy problémáról tájékozódás, amire már helyben jó eséllyel meg is kapod a választ.

Idő és Pénz | Time and Money

Fontos! Ezeket a Feladataim bármikor félbeszakíthatják, ám én másképp tekintek az időre, mint te. Azaz ha valamit elvállalok, azt a magasabb dimenziós időrendembe helyezem.
Important! These can be interrupted at any time by My Tasks, but I look at the time differently from you. That is, if I take something, I put it in the higher dimensional order.
Még nagyobb figyelem! Nálam az árnak csak egy részét képezi a pénz. Előfordulhat, hogy egy milliárdosnak az ár 1 dollár lesz, mert a másik része pénzben kifejezhetetlen. Ugyanis ezek az energiák valójában megfizethetetlenek.
More attention! Money is the only part of the price for me. One billionaire may have a price of $ 1 because the other part is inexpressible. Indeed, these energies are actually unaffordable.