Tudományos munka

Bár én tudományos szemléletű istenkutatásnak nevezem azt az ívet, amit az ezotériában bejárok, biztosan kevesen látnák tudományosnak. Ennek oka az, hogy a spirituális világ (azaz az Álom világa) irtózik a bizonyítástól, ami viszont a tudomány alapja. Mivel a két világ határán töltöm időmet, mindkettő elutasítja céljaimat és a módszereimet, ez azonban engem már nem zavar. Ettől függetlenül érdekesnek találnám, ha bármelyik oldalon meg lenne a szükséges nyitottság a közös munkára.

Fejlesztések támogatása

A mélyebb tudatszint alkalmas arra, hogy olyan spirituális csatornákhoz férjek, amik révén ihletet kaphatnak azok a kutatók és fejlesztők, akikkel együtt dolgozom valamilyen cél érdekében.

A rendkívüli intelligenciám miatt képes vagyok arra, hogy olyan témákban is szerepet kapjak, amit nem ismerek. Ez a rációnak rendszerint hátrány, ám itt előnnyé lehet kovácsolni úgy, hogy merőben új látószögű gondolatok is ébredhetnek azokban, akik a kutatás-fejlesztést szakértői szinten végzik.

Amennyiben erre igény keletkezik, megnyithatom az álom frekvenciákat azoknál, akik erre vállalkoznak és az új ötletek, ihletek így is megjelenhetnek, ha a beszélgetések során nem lennék elég hatékony.


Halálkutatás

Rájöttem, hogy ez megegyezik az istenkutatással. Azaz sem a tudomány, sem a vallás nem fogja támogatni. Tehát magamat támogatom és ez az ajánlat addig él, amíg nem leszek képes a teljes finanszírozására. Különben miért engednék mást beleugatni a dolgaimba?

Idő és Pénz | Time and Money

Fontos! Ezeket a Feladataim bármikor félbeszakíthatják, ám én másképp tekintek az időre, mint te. Azaz ha valamit elvállalok, azt a magasabb dimenziós időrendembe helyezem.
Important! These can be interrupted at any time by My Tasks, but I look at the time differently from you. That is, if I take something, I put it in the higher dimensional order.
Még nagyobb figyelem! Nálam az árnak csak egy részét képezi a pénz. Előfordulhat, hogy egy milliárdosnak az ár 1 dollár lesz, mert a másik része pénzben kifejezhetetlen. Ugyanis ezek az energiák valójában megfizethetetlenek.
More attention! Money is the only part of the price for me. One billionaire may have a price of $ 1 because the other part is inexpressible. Indeed, these energies are actually unaffordable.